Nákupy na internetu


Ženy jsou vždycky většinou takové, že by chtěly mít skoro všechno hned, tedy alespoň já. O mně se doma říká, že když nemám něco hned, co si přeji, tak prý jsem vzteklá. Abych se přiznala, tak já si tedy tohohle nejsem vůbec vědoma. Vůbec nevím, že bych se nějak extrémně hodně vztekala, kdyby nebylo po mém. Samozřejmě, že mě to vždycky tak trošku vadí. Vadí mě to, protože já moc ráda cestuji a nebo moc ráda nakupuji.

Každá žena je jiná.

Pokaždé, když jsem tÅ™eba smutná nebo naÅ¡tvaná, tak nejlepší lékem pro mÄ› je, když si mohu nÄ›co koupit. A momentálnÄ› mám vyhlédlou jednu opravdu nádhernou krásnou koženou bundu. SamozÅ™ejmÄ›, že jako každá žena, tak já bych si tuto bundu přála. Je to kožený Äerný kÅ™ivák a myslím si, že každá žena mi dá za pravdu, že Äerná, kožená bunda a nebo kožený kÅ™ivák jsou stálice v dámském Å¡atníku. My ženy vždycky chceme být opravdu krásnÄ› oblékané a každý nákup nového obleÄení nám vždycky zvedne náladu. Také jsem slyÅ¡ela, že nÄ›které ženy jsou dokonce závislé na nakupování.

Ženy rády sportují i nakupují.

A nebo také na objednávání zboží online. Protože máma od jednoho mého bývalého partnera, tak ona byla velice závislá na tom, že objednávala vÅ¡echno z teleshoppingu. Bylo to hrozné. Ona tam objednávala úplnÄ› vÅ¡echno, i když to vůbec nepotÅ™ebovala. Ano, i takovéhle ženy jsou. Jsou mezi námi a myslím si, že je to Å¡koda, protože takovéhle ženy by se mÄ›ly potom léÄit, protože ta partnerova maminka, ona už ani skoro nemÄ›la peníze a stále skupovala vÅ¡echno možné, jenom aby si mohla vždycky nÄ›co objednat. Vždycky i mÄ› ponoukala, abych tÅ™eba já objednávala nÄ›které vÄ›ci také z teleshoppingu. Jenže co bych dÄ›lala potom s pÄ›ti sadami nÄ›jakého nerezového nádobí a nebo potom s nÄ›jakými stroji na cviÄení? Na tohle by mÄ› vůbec nikdo neužil. Já si radÄ›ji koupím tÅ™i vÄ›ci každý mÄ›síc a jsem opravdu naprosto spokojená. 

Ženy jsou vždycky vÄ›tÅ¡inou takové, že by chtÄ›ly mít skoro vÅ¡echno hned, tedy alespoň já. O mnÄ› se doma říká, že…