Měli bychom navštěvovat kulturní akce?


O tom, že kultura je i v dneÅ¡ní dobÄ› považována za jakýsi spoleÄenský vrchol a důkaz naÅ¡eho postavení není sporu. NávÅ¡tÄ›va tÄ›chto akcí je pak spojena s prestiží a dokázáním toho, že nejsme nevzdÄ›laní burani. Zároveň se vÅ¡ak vynoÅ™uje otázka, zda to má jeÅ¡tÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› smysl. Koneckonců spoleÄenské rozdíly mezi třídami, které byly dříve tak velké, dnes již v podstatÄ› neexistují – koncert vážné hudby může navÅ¡tívit topiÄ stejnÄ› jako právník.

 

baletní představení

 

Ptát se také musíme, co nám to vlastnÄ› dá, a zde se odpovÄ›Ä liší ÄlovÄ›k od ÄlovÄ›ka. Ukazuje se totiž, že zdaleka ne pro vÅ¡echny je tento životní styl vhodný. Každý z nás je jiný, což znamená, že každý z nás si také odnese jiný zážitek. A je otázkou, zda nám skuteÄnÄ› prospÄ›je.

 

V první Å™adÄ› bychom se mÄ›li ptát, proÄ na danou akci vůbec jdeme. Je to proto, že nás to skuteÄnÄ› zajímá, jelikož tam například hrají díla naÅ¡eho oblíbeného skladatele? Nebo proto, abychom se dostali z domova a byli chvíli ve „vyšší“ spoleÄnosti? V tom druhém případÄ› je totiž velmi pravdÄ›podobné, že se tam nakonec budeme nudit, a v koneÄném důsledku tak můžeme zkazit zábavu i ostatním, kteří se na danou akci skuteÄnÄ› těšili.

 

návštěva galerie

 

Dobrá, ale jak poznáme, zda nás daná akce bude bavit Äi nikoliv? Tady je pomÄ›rnÄ› snadná pomoc, pÅ™edevším díky internetu. StaÄí si najít a poslechnout skladby od daného interpreta, abychom zjistili, jaký má styl a zda se nám to bude líbit. Jen mÄ›jme na pamÄ›ti, že naživo to může znít mnohem lépe než ze záznamu.

 

Také je potÅ™eba pÅ™iznat, že na rozdíl od minulosti není návÅ¡tÄ›va kulturních akcí v podstatÄ› spoleÄenskou povinností, zejména pro vyšší vrstvy. Pokud vás například nezajímá balet, nikdo na vás nebude koukat skrz prsty, pokud nenavÅ¡tívíte žádné baletní pÅ™edstavení. Na druhou stranu je vÅ¡ak pravdou, že návÅ¡tÄ›va tÄ›chto akcí může být skuteÄnÄ› zajímavým a pouÄným zážitkem, na který jen tak nezapomeneme.

O tom, že kultura je i v dneÅ¡ní dobÄ› považována za jakýsi spoleÄenský vrchol a důkaz naÅ¡eho postavení není sporu. NávÅ¡tÄ›va…