Za kulturou a zábavou


Mnoho lidí mi stále dokola říká, proÄ nejsem více kulturní. Jenomže abych se pÅ™iznala, tak mÄ› kultura nikdy moc nebrala, protože kultura není pro mÄ› tak úplnÄ› extra důležitá. Pro mÄ› je spíše důležité vzdÄ›lání. I když samozÅ™ejmÄ› chápu, že kultura a vlastnÄ› vzdÄ›lání jdou tak trochu v ruce v ruce, protože to má to i mnoho spoleÄného. Ale zase na druhou stranu, když to tak vezmu, tak to vzdÄ›lávání je pÅ™ece jenom tak o nÄ›co lepší než kultura, protože tÅ™eba když jedete za kulturou a jdete tÅ™eba do divadla, tak tam samozÅ™ejmÄ› můžete jenom sedÄ›t a koukat a být zticha. A to samé, když jdete za kulturou do kina, tak tam také musíte sedÄ›t a koukat na obrazovku, tedy vlastnÄ› na to plátno v kinÄ›.

Kultura je pro někoho zábavná.

A také nesmíte nikde mluvit. Tohle vždycky bylo opravdu pro mě obtížné, když jsem třeba tam šla ze školou. Když jsem tam šla třeba se svou kamarádkou, tak jsme tam potom dělaly vždycky spíše takové blbiny a nebo jsme byly také na mobilním telefonu. Jenomže když jsme tam chodili se školou, tak jsme to vlastně měli zakázáno, abychom si hráli s mobilním telefonem, takže jsme se tam museli koukat. Jenomže mě to vždycky po dvacet minutách všechno přestalo bavit. Opravdu mě nebaví se dívat na filmy velice dlouho.

Kultura je důležitá.

Nejsem jednoduÅ¡e kulturní ÄlovÄ›k, nejsem takový ten kulturní typ ÄlovÄ›ka, co vždycky musím mít vÅ¡echno hned a nebo že musí být na každé různé párty a nebo na každém divadelním pÅ™edstavení a nebo na filmu v kinÄ›. A tohle mÄ› jednoduÅ¡e nebaví, radÄ›ji si vezmu tÅ™eba nÄ›jakou knihu a nebo úplnÄ› nový Äasopis. Sednu si tÅ™eba nÄ›kam, kde je klid a tam si to vÅ¡echno pÅ™eÄtu. A jsem schopná tÅ™eba jednu velikou tlustou knihu pÅ™eÄíst i za dva nebo za tÅ™i dny. Na tohle zase tÅ™eba nÄ›kdo nadává, že jak můžu pÅ™eÄíst takhle tlustou bibli za dva nebo za tÅ™i dny. JednoduÅ¡e mÄ› to baví. A nepůjdu do kina, nepůjdu do divadla a radÄ›ji si pÅ™eÄtu knihu. VždyÅ¥ je to také takový typ kultury, co ÄlovÄ›ka baví. 

Mnoho lidí mi stále dokola říká, proÄ nejsem více kulturní. Jenomže abych se pÅ™iznala, tak mÄ› kultura nikdy moc nebrala,…