Starožitonosti mají svou cenu


Zájem o starožitnosti nÄ›kdo zdÄ›dí po pÅ™edcích, ale vÄ›tÅ¡ina souÄasné mladé generace o nÄ› zájem nemá. Lidé pod dvacet mají jeÅ¡tÄ› jiné zájmy a vÄ›tÅ¡ina k tomu není vedená. Mezi lidmi ve stÅ™edních letech a po tÅ™icítce ale můžeme vidÄ›t, že jejich zájem o staré vÄ›ci roste. NÄ›kdo se zabývá sbÄ›rem známek, nÄ›kdo sbírá staré pohledy a nÄ›kdo se vÄ›nuje právÄ› starožitnostem. Sbírání různých vÄ›cí vyžaduje nÄ›jaké znalosti o dané vÄ›ci a také je potÅ™eba mít doma místo abyste svoje poklady mÄ›l mít kam uložit. Na to je potÅ™eba myslet, než se do nÄ›jakého sbírání pustíte.

starožitonosti porcelán

Starožitnosti mají svoje kouzlo. V podstatÄ› vÅ¡echno co je dnes staršího data výroby je starožitnost. Dodnes se setkáváme s vÄ›cmi z období secese a první republikána výjimeÄnÄ› se setkáme i s výrobky jeÅ¡tÄ› staršími. Baroko i empír jsou obdobími, které nám po sobÄ› také zanechaly spoustu krásných výrobků. VÄ›tÅ¡inou dnes můžeme obdivovat spíše nábytek, ale dochovaly se i nÄ›které Å¡perky. NÄ›kteří sbÄ›ratelé sbírají cokoliv z urÄitého období, nÄ›kdo se zaměřuje na nábytek, jiný dává pÅ™ednost Å¡perkům a nÄ›kdo si zase vybírá tÅ™eba porcelán.

staré nádobí

Pokud se chcete vÄ›novat starožitnostem, je potÅ™eba si danou éru nastudovat se vším vÅ¡udy, a není na Å¡kodu Äasto vyslechnout rady zkuÅ¡enÄ›jších. V dneÅ¡ní dobÄ› se totiž dá natrefit na spoustu padÄ›lků, které jsou na první pohled k nerozeznání od originálu. Pokud chcete nacházet skvÄ›lé kousky a nebo doplňovat sbírky, je ideální chodit na bleší trhy, které se dnes těší velké oblibÄ›. Najdete zde vÅ¡echno – od veteÅ¡e na chalupu až po vzácnÄ›jší kousky. NÄ›kdy ani sám prodejce neví co vlastnÄ› prodává a tak je nutné mít nÄ›jaké znalosti, které vám pomohou rozliÅ¡it co je pravé a co ne. Zároveň se vyplatí vÄ›dÄ›t jaké vÄ›ci mají jakou cenu, protože Äasto se prodejci nebojí nadsadit cenu i o tisíce, jen aby jí dodaly punc jedineÄnosti.

Zájem o starožitnosti nÄ›kdo zdÄ›dí po pÅ™edcích, ale vÄ›tÅ¡ina souÄasné mladé generace o nÄ› zájem nemá. Lidé pod dvacet mají…