Jurop Fitness

Finská sauna

Finská sauna, popř. parní lázeň patří mezi relaxační procedury, které jsou v naší nabídce.

Sauna je původní finské slovo označující malé stavení nebo místnost, která se po vytopení používá jako ohřívárna při saunování. Vnitřek sauny je velmi dobře izolovaný od okolí a vykládaný dřevem, které působí dobře na psychiku člověka.

Charakteristika klasické sauny

Sauna je procedura se střídáním silných tepelných podnětů, kterou používají již po dlouhá století především severské národy k očistě, otužování a upevňování zdraví. Pro své příznivé účinky se postupně rozšířila po celém světě.

Procedura saunování se provádí v komplexu místností, které tvoří šatna, potírna, ochlazovací prostor a odpočívárna. Potírna (vlastní sauna) je místnost obložená dřevem a vybavená stupňovitými lavicemi a kamny. Teplota v potírně se pohybuje od 60 do 110 stupňů Celsia. Vlhkost vzduchu v sauně je obvykle relativně malá, pohybuje se mezi 5 až 25 %. Intenzita tepelné zátěže je přímo úměrná výšce lavice, na které pacient sedí.

Doba pobytu v potírně je individuální; doporučuje se 10 – 15 minut. Platí zde pravidlo "zůstat, dokud se vám to líbí". Každé překročení tohoto prahu, a to jak v horku tak v chladu může být rizikovou záležitostí. Při pocitu nesnesitelného vedra pacient odchází z potírny do ochlazovacího prostoru zchladit tělo buď šetrnějším osprchováním chladnou vodou nebo koupelí v ledové vodě. Tento cyklus opakuje nejvíce třikrát, následuje odpočinek v odpočívárně. Zde se doporučuje doplnit si tekutiny v těle vhodnými nápoji.

Obdobným způsobem funguje parní lázeň, kde je suchý vzduch v potírně nahrazen vzduchem nasyceným vodní párou (vlhkost vzduchu může být až 80–100%) o teplotě 40 až 55 stupňů Celsia.

Účinky saunování

Při pobytu v potírně, resp. v parní lázni dochází k překrvení kůže, podkoží i svalů. Zvyšuje se srdeční frekvence, klesá krevní tlak. Při zchlazení pak dojde k zúžení cév a zvýšení krevního tlaku.

Kromě příjemného pocitu zotavení působí procedura jako podpůrné opatření při léčbě dýchacího aparátu, dále revmatismu, přetížení svalů a poruch prokrvení. Použití sauny se proto léčebně indikuje při chronických zánětech dýchacích cest a nejrůznějších chronických revmatických onemocnění.

Pravidelné saunování napomáhá podpoře regenerace a celkové relaxace, zvyšuje odolnost vůči stresu a posiluje obranyschopnost organismu.

Finská sauna a parní lázeň patří do naší nabídky relaxačních procedur.

Navštivte nás