Máte rádi sport?


Jsem opravdu hodnÄ› sportovnÄ› založený ÄlovÄ›k. Já osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba nemohla sportovat anebo tÅ™eba kdyby moji rodiÄe mÄ› vůbec nevedli ke sportu. VždyÅ¥ co by to potom bylo za svÄ›t, kdyby lidé vůbec nesportovali? Co by se dÄ›lo, kdyby nebyly vůbec žádné sportovní hry anebo olympijské hry? MÄ› osobnÄ› by tohle opravdu hodnÄ› vadilo, proto jsem vážnÄ› nadÅ¡ená a těší mÄ›, že jsou stále lidé, kteří dávají pÅ™ednost sportu pÅ™ed tím, aby tÅ™eba nÄ›kde se jenom flákali anebo leželi na gauÄi a sledovali televizi. Ale ovÅ¡em není vÅ¡echno zlato, co se tÅ™pytí. I nÄ›kteří lidé, kteří tÅ™eba touží po sportu, tak také chtÄ›jí nÄ›kdy odpoÄinek

Sport je hodně rozmanitý.

A já se tomu nedivím. Já jsem dříve na základní Å¡kole opravdu celou základní Å¡kolu závodnÄ› bÄ›hala, ale jenom takhle za naÅ¡i Å¡kolu a potom jeÅ¡tÄ› v okrese. JednoduÅ¡e potom, když jsem Å¡la na stÅ™ední Å¡kolu, tak už jsem pÅ™estala s tímhle sportem, protože už jsem to vÅ¡e nestíhala. Pak jsem si musela vybrat. BuÄto bÄ›hat anebo se uÄit. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem si vybrala uÄení na stÅ™ední Å¡kole, protože pro mÄ› je vzdÄ›lání také hodnÄ› důležité. A řekla jsem si, že vlastnÄ› sportovat můžu kdykoliv, tÅ™eba o víkendu. Jenomže tohle už potom nestaÄilo na to, abych byla tak dokonalá, jak už jsem tehdy byla na základní Å¡kole.

Sport a pohyb mě naplňují.

Ale mÄ› tohle prostÄ› nevadí, jednoduÅ¡e takhle to má být. Když ÄlovÄ›k nestíhá ve Å¡kole, tak samozÅ™ejmÄ› potom bude muset opustit nÄ›jaký svůj koníÄek, aby se mu daÅ™ilo a také, aby vÅ¡echno zvládal. Sice ano, už jsou nÄ›kteří sportovci, kteří sportují a také jeÅ¡tÄ› chodí do Å¡koly. Já jsem také dříve dokázala jeÅ¡tÄ› studovat a chodit zároveň do práce. Ale dÄ›lat sport takhle hodnÄ› aktivnÄ›, dÄ›lat sport závodně by mě bavilo. Ale jenom, kdybych na to mÄ›la opravdu více Äasu. NÄ›kdy jednoznaÄnÄ› je málo Äasu a ÄlovÄ›k si musí vybrat nÄ›kdy. Bohužel nÄ›kdy sport také musí jít stranou. 

Jsem opravdu hodnÄ› sportovnÄ› založený ÄlovÄ›k. Já osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba nemohla sportovat anebo tÅ™eba kdyby moji rodiÄe mÄ› vůbec…