Kvalitní kosmetika


Dáváte si na kráse také hodnÄ› záležet? Mnoho lidí na krásu vůbec nehledí tak, jak by tÅ™eba mÄ›ly ženy. Já vím, že každá žena anebo vlastnÄ› i každý ÄlovÄ›k je svým způsobem krásný. Tohle nikomu neberu a je to pravda. Tohle si také myslím, ale mÄ› například baví se o sebe starat, baví mÄ› se dÄ›lat krásnou, proto jsem také vyuÄená kosmetiÄka. Myslím si, že jsem opravdu hodnÄ› spokojená, když mám hodnÄ› klientek. A nejlepší ale vždycky na tom je, když mám spokojené klientky.

PeÄuji o své vlasy.

A já si myslím, že každá žena nebo i muž, který pracuje ve službách, tak je vždycky opravdu nejvíce potěšen a spokojený, když má spokojené zákazníky anebo další klienty. Také jsem rok a půl pracovala jako peÄovatelka. Byla jsem soukromá peÄovatelka, mÄ›la jsem na starosti tÅ™i klienty a také mÄ› velice těšilo, že vÅ¡ichni tÅ™i mÄ› chválili a nemÄ›li vůbec ke mnÄ› žádné výhrady. V tomhle také tkví krása lidstva. Lidství je podle mého názoru také hodnÄ› důležité a každý ÄlovÄ›k by si mÄ›l uvÄ›domit vÅ¡echno, než tÅ™eba nÄ›co vypustí z úst. MnÄ› se také kolikrát stalo, že jsem tÅ™eba dříve mluvila, než jsem myslela. A potom to dopadlo opravdu katastrofálnÄ› a bylo mi to líto. Proto jsem se radÄ›ji udÄ›lala kadeÅ™nický a kosmetický kurz.

Baví mÄ› dÄ›lat kosmetiÄku a kadeÅ™nici.

Krása mÄ› baví, já hlavnÄ› dbám na to, abych mÄ›la krásné a zdravé vlasy a zdravou pleÅ¥. A nemám ráda, když mám na obliÄeji pupínky, jako dospívající, jsem se toho natrápila opravdu dost a už žádné pupínky na obliÄeji nechci. Je zajímavé, že i dospÄ›lé ženy trpí akné, navíc moje maminka, které je Å¡edesát let, má také dokonce nÄ›kdy obÄas akné. Je to docela zajímavé a já jako kosmetiÄka jsem jeÅ¡tÄ› nepÅ™iÅ¡la na to, proÄ tohle vůbec dospÄ›lé ženy mají, a navíc takové ženy, které už jsou v pÅ™echodu a nebo právÄ› jsou v pÅ™echodu a mají také akné. Je to docela zajímavé. Já si myslím, že každá žena je krásná, ale také by to mÄ›la podpoÅ™it tím, že bude mít kvalitní kosmetiku.

Dáváte si na kráse také hodnÄ› záležet? Mnoho lidí na krásu vůbec nehledí tak, jak by tÅ™eba mÄ›ly ženy. Já vím,…